INFORMATIE
Normering en dekkingsadvies
Normering en dekkingsadvies

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen EN 14450 en EN 1143-1. Alleen kluizen met één van deze normeringen hebben een indicatie waardeberging. De indicatie waardeberging wordt bepaald door een team van experts die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken en die bij het testen de kluis aanvallen met het nieuwste inbraakgereedschap.

EN 14450 (S1 en S2)
EN 14450 (S1 en S2)

Kluizen met deze normering zijn vooral geschikt voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren.

EN 1143-1 (Grade 0 t/m Grade V)

EN 1143-1 (Grade 0 t/m Grade V)
Kluizen en sloten - waardeberging

Indicatie waardeberging

Indicatie waardeberging

De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.

De verzekeraar kan het dekkingsadvies verhogen wanneer er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen (bijv. een beveiligingsinstallatie) of wanneer er specifieke kostbaarheden met hoge waarde in de kluis worden opgeborgen. We raden iedereen aan om bij aanschaf van een kluis altijd bij de verzekeringsmaatschappij na te gaan in hoeverre de kostbaarheden in de kluis verzekerd zijn en of de indicatie waardeberging hoger of lager ligt dan vooraf is bepaald. 

kluizen en sloten informatiekaarten

Om dealers, verzekeraars en eindgebruikers handvatten te bieden bij de aanschaf van de juiste kluis heeft de Vereniging Geld- en Waardeberging in 2015 de informatiekaart kluizen geïntroduceerd. 

Deze kaart biedt in een overzicht alles wat u wilt weten over de verschillende inbraakwerende normeringen en het dekkingsadvies van verzekeraars. 

DE JUISTE KLUIS

Drie soorten kluizen

Drie soorten kluizen

Er bestaan drie soorten kluizen. Kluizen die beschermen tegen diefstal en/of ongewenste nieuwsgierigheid (braakwerende kluizen), tegen hitte (brandwerende kluizen en safes) en tegen beiden (braak en brandwerende kluizen).

Een safe, een belangrijke keuze

Een safe, een belangrijke keuze

Een safe kiest u niet zomaar. Het is belangrijk, dat de safe die u aanschaft de meest geschikte is voor uw situatie. Dat hoeft niet altijd de zwaarste te zijn. Belangrijk bij uw keuze zijn de mate van brand en inbraakwerendheid van uw safe.

Wat is een brandwerende safe?
Wat is een brandwerende safe?

Papier ontvlamt bij 170°C en magnetische informatiedragers verliezen al bij 50°C de data. Daarom bieden wij twee soorten brandwerende safes aan: de documentensafes voor papier en de datasafes voor magnetische informatiedragers.

Getest volgens de zwaarste normen

Getest volgens de zwaarste normen

De brandwerende kasten worden volgens de zwaarste normen getest, namelijk VDMA (Duitsland) en UL (Amerika). Wat houden deze testen in? Een safe wordt 1 of 2 uur blootgesteld aan een temperatuur van rond de 1000°C. Hierna volgt een valtest van ca. 9 meter om een val van een etage na te bootsen. Gedurende de gehele procedure, inclusief een natuurlijke afkoeling tot wel 12 uur, mag de temperatuur niet boven de genoemde 170°C voor documentensafes en boven de 50°C voor datasafes komen.

Wat is indicatie waardeberging?

Wat is indicatie waardeberging?
Bij inbraakwerende kasten is de hoogte van de indicatie waardeberging van belang. Dit bedrag geeft aan hoeveel geld u aan contanten veilig in uw brandkast kunt opbergen. Hoe hoger het bedrag, hoe inbraakwerender uw safe. De indicatie waardeberging wordt bepaald door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten (SKB) en wordt als richtlijn door verzekeraars gebruikt. Wij raden u aan altijd met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen in hoeverre het geld dat u bewaard in uw safe verzekerd is. De indicatie waardeberging in de prijslijst geldt voor de standaarduitvoering van een safe, die zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand, binnen de bebouwde kom. U kunt die indicatie waardeberging verhogen als uw omstandigheden gunstiger zijn of verlagen als deze minder gunstig zijn. In ieder geval dienen alle safes tot een gewicht van 1000 kg op een deugdelijke wijze verankerd te worden.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.