SAFE 1 t/m 4 met ingang van 2016 vervallen
Met ingang van 1 januari 2016 wordt de SAFE-normering niet meer erkend. Inbraakwerende kluizen met een SAFE 1,2,3 of 4 normering gekocht voor 2016 behouden de aangegeven waardeberging en blijven verzekerbaar. 

Echter kluizen met een SAFE-normering die verkocht zijn in 2016 hebben geen indicatie waardeberging meer. Dit zal in de praktijk wellicht moeilijkheden opleveren bij acceptatie door de verzekeraar.
Normering en dekkingsadvies
Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen EN 14450 en EN 1143-1. Alleen kluizen met één van deze normeringen hebben in de nieuwe situatie een indicatie waardeberging. De indicatie waardeberging wordt bepaald door een team van experts die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken en die bij het testen de kluis aanvallen met het nieuwste inbraakgereedschap.

•    EN 14450 (S1 en S2)
Kluizen met deze normering zijn vooral geschikt voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren.

•    EN 1143-1 (Grade 0 t/m Grade V)
 
INDICATIE WAARDEBERGING

De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.

De verzekeraar kan het dekkingsadvies verhogen wanneer er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen (bijv. een beveiligingsinstallatie) of wanneer er specifieke kostbaarheden met hoge waarde in de kluis worden opgeborgen. We raden iedereen aan om bij aanschaf van een kluis altijd bij de verzekeringsmaatschappij na te gaan in hoeverre de kostbaarheden in de kluis verzekerd zijn en of de indicatie waardeberging hoger of lager ligt dan vooraf is bepaald. 

Om dealers, verzekeraars en eindgebruikers handvatten te bieden bij de aanschaf van de juiste kluis heeft de Vereniging Geld- en Waardeberging in 2015 de informatiekaart kluizen geïntroduceerd. 

Deze kaart biedt in een overzicht alles wat u wilt weten over de verschillende inbraakwerende normeringen en het dekkingsadvies van verzekeraars. 
 DE JUISTE KLUIS

Kluizen zijn er in vele soorten, typen, maten en prijsklassen. Het is dus zaak dat u, voordat u tot kopen overgaat, een aantal zaken goed op een rijtje zet en een aantal vragen met betrekking tot uw persoonlijke situatie beantwoordt. Vragen die een antwoord geven op aspecten zoals wat u in de kluis gaat bewaren, waartegen u uw eigendommen wilt beschermen en wat de beste plaats is om de kluis neer te zetten of in te bouwen. Deze pagina is een handig hulpmiddel bij de keuze van de juiste kluis voor uw situatie.

Drie soorten kluizen
Er bestaan drie soorten kluizen. Kluizen die beschermen tegen diefstal en/of ongewenste nieuwsgierigheid (braakwerende kluizen), tegen hitte (brandwerende kluizen en safes) en tegen beiden (braak en brandwerende kluizen).

Een safe, een belangrijke keuze
Een safe kiest u niet zomaar. Het is belangrijk, dat de safe die u aanschaft de meest geschikte is voor uw situatie. Dat hoeft niet altijd de zwaarste te zijn. Belangrijk bij uw keuze zijn de mate van brand en inbraakwerendheid van uw safe.

Wat is een brandwerende safe?
Papier ontvlamt bij 170°C en magnetische informatiedragers verliezen al bij 50°C de data. Daarom bieden wij twee soorten brandwerende safes aan: de documentensafes voor papier en de datasafes voor magnetische informatiedragers.

Getest volgens de zwaarste normen
De brandwerende kasten worden volgens de zwaarste normen getest, namelijk VDMA (Duitsland) en UL (Amerika). Wat houden deze testen in? Een safe wordt 1 of 2 uur blootgesteld aan een temperatuur van rond de 1000°C. Hierna volgt een valtest van ca. 9 meter om een val van een etage na te bootsen. Gedurende de gehele procedure, inclusief een natuurlijke afkoeling tot wel 12 uur, mag de temperatuur niet boven de genoemde 170°C voor documentensafes en boven de 50°C voor datasafes komen.

Wat is indicatie waardeberging?
Bij inbraakwerende kasten is de hoogte van de indicatie waardeberging van belang. Dit bedrag geeft aan hoeveel geld u aan contanten veilig in uw brandkast kunt opbergen. Hoe hoger het bedrag, hoe inbraakwerender uw safe. De indicatie waardeberging wordt bepaald door de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten (SKB) en wordt als richtlijn door verzekeraars gebruikt. Wij raden u aan altijd met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen in hoeverre het geld dat u bewaard in uw safe verzekerd is. De indicatie waardeberging in de prijslijst geldt voor de standaarduitvoering van een safe, die zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand, binnen de bebouwde kom. U kunt die indicatie waardeberging verhogen als uw omstandigheden gunstiger zijn of verlagen als deze minder gunstig zijn. In ieder geval dienen alle safes tot een gewicht van 1000 kg op een deugdelijke wijze verankerd te worden. 
                                           
 
   

 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet

Kluizenensloten.nl
M. Jeuring
Oldenzaalsestraat 553
7558 PW Hengelo
tel. 074 - 242 39 24

  mauer sloten mauer sleutels kluizen lips sleutels lips kluizen kluis kluizen kopen juwel kluizen mauer cilinders brandkasten kluizen sleutels sloten cilinders de raat kluizen nauta kluizen cilindersloten lips sloten evva sleutels evva cilinders sleutels bestellen camera beveiliging online kopen dom cilinders slotenmaker enschede